Actions

Work Header

Żal za grzechy

Work Text:

Do tej pory zrozumieniem bez słów
Pokonaliśmy każdą przeszkodę,
Dzisiaj - jednym słowem
Zaprzepaszczam wszystko. Cud

Nie wydarza się, nie następuje
Moment, w którym znowu w jedności
Jesteś więcej kimś, niż tylko gościem
W moim świecie. Nie rozumiesz,

Albo nie chcesz zrozumieć. Drżą ręce,
Bo dziś jesteś mi obcym człowiekiem,
Twe spojrzenie - jak nigdy dalekie
I z rozumem wykłóca się serce.

Gdybym mógł, odmieniłbym losy,
Tylko po to, by się z tobą zjednoczyć.