Comment on i tried to pick my battles till the battle picked me (trans)

  1. Aw, cảm ơn cậu rất nhiều nhé! Tớ cứ sợ khi dịch sẽ có cảm giác hơi ngượng ngạo, nhưng nếu nó như vậy thì ổn rồi ☺️

    Comment Actions