Actions

Work Header

[vidlet] Fame

Work Text:

Lyrics:

Fame, fame, fame, fame, (etc.)... fame!