Actions

Work Header

Obrona konieczna

Work Text:

Chociaż konieczna - obrona
Zmieniła nas w stado bestii,
Którym nawet się nie śni
Zwrócenie z drogi. Korona

Nie ciąży wcale na duszach
Ani na skroniach tych zwierząt,
Co dalej w wolność wierzą,
W pień wyrzynając - bo muszą.

Strach mnie zmraża myślą,
Że da się na to pozwolić.
Ograbić ich z samowoli
Stało się moją misją.

Odgadłem wszystko, na każdym kroku
I niosłem klęskę, aby nieść pokój.