softmuseums

A cropped image of Shi Qingxuan from Tian Guan Ci Fu.