FreshNova

Miss

My pseuds:
FreshNova
I joined on:
2015-07-05
My birthday:
2000-06-13

Bio

Streamer, writer, artist....total bitch. I'm a Jane of all trades really.