Big Brother (Musician)/Jang Geun Suk

This tag belongs to the Relationship Category.

Parent tags (more general):

Mergers

Big Brother (Musician)/Jang Geun Suk has been made a synonym of Jang Keun Suk/Kurt Jung | Big Brother. Works and bookmarks tagged with Big Brother (Musician)/Jang Geun Suk will show up in Jang Keun Suk/Kurt Jung | Big Brother's filter.