AO3 News

Post Header

Published:
2018-02-13 11:19:14 -0500
Original:
Welcome to Feedback Fest 2018
Tags:

Feedback Fest 2018

Nalalapit na ang International Fanworks Day! Sisimulan natin ang pagdiriwang sa pamamagitan ng maagang Feedback Fest, isa sa mga nakaplano naming gawain!

Paano ito mangyayari?

Alam naming mahilig kayo sa hangang-katha, kaya nga binabasa mo ito! Kaya maging mas tiyak.

Mag-iwan ng komento dito na nagrerekomenda ng tatlo o higit pang mga hangang-katha, at sabihin kung bakit gusto mo ang mga ito at bakit dapat silang makita ng iba. Maaari ka ring mag-link sa rekomendasyong ginawa mo sa ibang lugar na naka-tag ng #IFDFest. Tandaan na ang komunidad ng fan, mga newsletter, mga archive, at iba pang mga pinagkukunan ay hangang-katha rin kaya napakaraming posibilidad.

Ngunit mayroon pa! Maghahandog kami ng isang premyo sa 4 na mga kalahok na random na pinili. Ang mga premyo ay:

  1. Isang kopya ng limitadong edisyon ng antolohiya ng Ghosts of AlbionInitiation na pinirmahan ng mga kapwa may-akda na sina Amber Benson at Christopher Golden (#569 of 750 copies)
  2. Mga kopya ng Buffy the Vampire Slayer comics series, isyu #1-4
  3. Brazen, ni Penelope Bagieu
  4. The Prince and the Dressmaker, ni Jen Wang

Pasasalamat sa First Second Books at Akasha sa pagkakaloob ng mga premyo. Ang mga premyong ito ay ipapadala sa labas ng bansa para kahit sino ay makasali. Para maging kalahok sa papremyo, gawin ang iyong rec na komento/paskil hanggang sa ika-16 ng Pebrero at maglagay ng “YES” dito para ipabatid sa aming kasama ka. At para sa lahat ng tumitingin sa mga hangang-kathang ini-rec, huwag kalimutang mag-iwan ng komento, like, kudos o iba pang uri ng pagpapahalaga sa mga tagahangang manlilikha para maikalat ang squee!


Ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ay isang di pang-kalakal na organisasyon na sumasaklaw sa ilang mga proyekto, tulad ng AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, at Batasang Pagtataguyod. Ang buong organisasyon ay pinapatakbo ng mga boluntaryo at dumepende lamang sa mga donasyon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa OTW, maaaring tumungo sa website ng OTW. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming mga boluntaryong tagasalin, na siyang nagsalin ng paskil na ito, maaaring tumungo sa pahina ng Komite ng Pagsasalin.