AO3 News

Post Header

Published:
2017-12-26 01:26:45 -0500
Original:
Happy holidays from the Archive of Our Own!
Tags:

Wrth i bobl paratoi i ddathlu diwedd y flwyddyn 2017 mewn amryw o ffurfiau, hoffem diolch ein defnyddwyr am fod mor amyneddgar ac am eu sylwadau cefnogol wrth i ni mordwyo amser i lawr, problemau sbam a diweddariadau isdeiliad go anlyfn. Rydym wedi cyflawni’r rhan fwyaf o beth gobethiom ni cyflawni y flwyddyn hon, a ychwanegon ni llawer i’n rhestr “i wneud” am y flwyddyn nesaf. Diolch am aros gyda ni!

Fel efallai rydych yn gwybod,roedd rhaid i ni analluogi ceisiadau gwahoddiad ar gyfer ein defnyddwyr presennol (oherwydd camdriniaeth gan sbamwyr) a lleihau gwahoddiadau rydym yn anfon yn awtomatig o’n rhes gwahodd (eto, sbamwyr). Oherwydd hyn, mae rhai pobl yn aros yn hirach i greu cyfrif “Archive Of Our Own - AO3” (Archif Ein Hun) na offem i nhw aros. Felly, am y gwyliau, rydym yn rhoi 1 wahoddiad rhaniadol i bob defnyddiwr presennol sydd:

  • heb unrhyw gwahoddiadau,
  • dros hanner mlwydd oed,
  • wedi gadael dros 10 sylw,neu wedi’i mhostio 1 gwaith.

(Mae’n ddrwg gennym ni, ond mae rhaid i ni wneud yn sicr nid ydym yn gadael sbamwyr wahodd gyd o’i ffrindiau sbamio ar gam, felly mae na rhai amodau i hyn.)

Gwelwch ein Holiadau Cyffredin (ar gael mewn sawl iaith) i weld sut i anfon gwahoddiad. Gallwch naillai ebostio’r gwahoddiad, neu copi-gludo’r cod i rannu hi â phobl trwy ffyrdd eraill. Ar gyfer hynny, mae ein Holiadau Cyffredin yn cynnwys gwybodaeth ar sut i ddefnyddio cyswllt gwahoddiad i greu cyfrif.

Gwahoddi hwylus!