AO3 News

Post Header

Published:
2017-11-22 11:53:15 -0500
Original:
Automatically hiding spam works
Tags:

Am y sawl wythnos diwethaf, mae’r “Archive of Our Own - AO3” (Archif Ein Hun) wedi bod yn delio â chyfaint fawr anarferol o weithiau sbam wedi’i creu i hysbysebu ffrydiau byw o digwyddiadau chwareuon. Rydym wedi cymryd nifer o gamau i ddelio â’r gweithiau sbam rhain, ac yn y dyddiau nesaf byddem yn cymryd un fwy: cyddio gweithiau mae ein gwasanaeth canfod sbam yn credu i fod yn sbam.

Rydym ni wedi bod yn defnyddio’r canfodydd sbam tu ôl i’r cefndir am dipyn fach nawr, a mae ganddi cyfradd gywirdeb o 99.3% pan mae hi’n dod i adnabod gewithiau sbam a sylwadau ar yr AO3. Mae hyn yn meddwl bydd na siawns bach bydd rhai gweithiau di-sbam yn cael ei nodi’n anghywir fel sbam.

Os caiff eich gwaith ei nodi fel sbam, byddym yn anfon ebost atoch i adael i chi gwybod. Bydd ein tîm Camdriniaeth yn adolygu eich gwaith mor fuan a sy’n bosib a’i dad-gyddio os nad yw hi’n hybysiad sbam. Ni fydd gweithiau yn cael eu hadolygu ar gyfer troseddau Telerau eraill wrth iddynt aros yn y rhestr sbam.

Rydym yn ymddiheuro i unrhyw defnyddiwr a bu’n cael ei ngwaith ei nodi’n anghywir fel sbam ac i bob un sy’n aros i ni adolygu a llenwi ei nghais gwahoddiad. Rydym yn adnabod mae’r sefyllfa hon yn boen, ond mae angen yr camau rhain i helpu ni datparu profiad di-sbam i bob un o’n defnyddwyr.

Diolch am fod mor amyneddgar, ac os gwelwch chi unrhyw sbam sydd wedi dianc o’n rhwyd, adroddwch hi i Gamdriniaeth!