AO3 News

Post Header

Published:
2017-11-22 11:46:22 -0500
Original:
Automatically hiding spam works
Tags:

בשבועות האחרונים Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו) ספג כמות יצירות-זבל (ספאם) חריגה המפרסמות אירועי ספורט בשידור חי. נקטנו מספר צעדים כדי להתמודד עם הזבל ובימים הבאים נעלה רמה: נסתיר אוטומטית יצירות המזוהות כזבל באמצעות שירות גלאי-זבל.

גלאי-הזבל פעל מאחורי הקלעים לזמן מה, ורמת הדיוק וזיהוי יצירות ותגובות זבל בAO3 מגיעה ל- 99.3%. פירוש הדבר שיש סיכוי נמוך שיצירה שאינה זבל תסומן כזבל בשגגה.

הודעת דוא''ל תשולח לבעלות יצירות שסומנו כזבל והוסתרו. צוות פיקוח שימוש לרעה יסקור כל יצירה מסומנת במהירות האפשרית ויגלה חזרה לאור יצירות שאינן פרסומת זבל. עבודות לא יסוקרו על הפרות תנאי שירות נוספים בזמן התור לסקירה.

אנו מתנצלות בפני כל אחת שעבודתה סומנה בשגגה כזבל ובפני כל הממתינות שנבחן ונאשר את בקשתן לקבל הזמנה לאתר. אנו מבינות שהמצב מתסכל אבל צעדים אלו נחוצים כדי להעניק חוויה נטולת זבל (ספאם) לקהל האתר.

תודה על הסבלנות, ואם מצאת זבל גלוי אנא דווחי לפיקוח שימוש לרעה!