AO3 News

Post Header

Published:
2017-11-22 11:35:08 -0500
Original:
Automatically hiding spam works
Tags:

Sa mga nakaraang linggo, ang Archive of Our Own — AO3 (Ating Sariling Sisidlan) ay nakikipagsapalaran sa maraming kathang spam na nilikha para ianunsiyo ang mga live stream ng mga isport na kaganapan. Mayroon kaming ilang hakbang upang pangasiwaan ang mga kathang ito, at sa mga sumusunod na araw, may isa pa kaming ipapatupad: awtomatikong pagtatago ng mga katha na matutuklasan ng aming serbisyong pangtuklas ng spam.

Matagal na naming ginagamit ang pangtuklas ng spam na ito, at tumutumpak siya sa 99.3% ng mga kaso pag dating sa pagkikilala ng mga katha at komentong spam sa AO3. Ibig sabihin nito mayroong mga pagkakataong may mga kathang hindi spam na mamamarkahan bilang spam.

Kung ang iyong katha ay namarkahan bilang spam, magpapadala kami ng email para ipaalam sa iyo. Ang aming Konseho Laban sa Pang-aabuso ay susuriin ang iyong katha sa madaling panahon at ihahayag ito kung hindi ito paanunsiyong spam. Hindi susuriin ang mga kathang nasa spam queue para sa ibang paglabag ng mga Palatuntunan ng Aming Serbisyo.

Humihingi kami ng paumanhin sa mga tagagamit na ang mga katha’y maling namarkahan bilang spam, at sa lahat na naghihintay na aming suriin at tuparin ang kanilang kahilingang maanyaya. Nauunawaan namin na ito’y nakakabigong karanasan, ngunit ang mga hakbang na ito ay kailangan upang makapagbigay kami ng karanasang walang spam sa lahat ng aming mga tagagamit.

Maraming salamat sa inyong pasensya, at kung may makita kayong spam na hindi namin natuklasan, maanong iulat ito sa Konseho Laban sa Pang-Abuso!