AO3 News

Post Header

Published:
2018-10-10 11:54:06 -0400
Original:
OTW Finance: 2018 Budget Update
Tags:

Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων: Ενημέρωση Προϋπολογισμού 2018

Νωρίτερα αυτήν τη χρονιά, το OTW (Οργανισμός μετασχηματιστικών Έργων) δημοσίευσε τον προϋπολογισμό του 2018. Με το τέλος του έτους να πλησιάζει, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την οικονομική μας δραστηριότητα για το υπόλοιπο έτος και για το πώς τα σχέδιά μας έχουν αλλάξει ή εξελιχθεί.

Η Επιτροπή Οικονομικών συνεχίζει να καταγράφει την οικονομική δραστηριότητα του OTW, να συντάσσει οικονομικές εκθέσεις και αναφορές και να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τα λογιστικά πρότυπα και κανονισμούς. Εργαστήκαμε για να βελτιώσουμε και να καταγράψουμε τις διαδικασίες μας, να βοηθήσουμε το OTW στον σχεδιασμό τού οικονομικού του μέλλοντος και είμαστε κοντά στην ολοκλήρωση του ετήσιου οικονομικού ελέγχου των οικονομικών εκθέσεων του 2017.

Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, ορίστε ο ενημερωμένος προϋπολογισμός του 2018 (κατεβάστε το λογιστικό φύλλο του προϋπολογισμού για περισσότερες πληροφορίες):

Έξοδα 2018

Έξοδα ανά πρόγραμμα: Το Αρχείο Μας: 73,9%. Ανοιχτές Πόρτες: 0,3%. Μετασχηματιστικά Έργα και Κουλτούρες: 1,7%. Fanlore: 2,2%. Νομική Υπεράσπιση: 0,7%. Συνεδριακή Προβολή: <0,1%. Διοίκηση: 13,5%. Συγκέντρωση Χρημάτων: 7,7%.

Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας)

Έχουν ξοδευτεί $176.374,10 και απομένουν $88.927,82

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 31 Αυγούστου 2018, έχουν ξοδευτεί $176.374,10 από τα συνολικά $265.301,92 για αυτό το έτος.
 • Το 73,9% των εξόδων του OTW διατίθεται για τη συντήρηση του AO3. Αυτή περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων μας για τους διακομιστές—τόσο νέες αγορές όσο και τρέχοντες συντοπισμούς και συντήρηση—για τα εργαλεία παρακολούθησης της απόδοσης της ιστοσελίδας και για τις διάφορες άδειες που σχετίζονται με τα συστήματα (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).
 • Φέτος, προχωρήσαμε σε μια σημαντική αναβάθμιση των διακομιστών μας κόστους περίπου $115.000. Αυτή η αναβάθμιση επικεντρώθηκε σε νέους διακομιστές βάσης δεδομένων για τα έργα, τα σχόλια και τις δραστηριότητες του AO3, καθώς και σε ένα νέο ράφι για τους διακομιστές. Οι νέοι διακομιστές αύξησαν επίσης τα έξοδα συντοπισμού, ενώ τα παλιά μηχανήματα αναπροσαρμόστηκαν σε διακομιστές εφαρμογών, οι οποίοι παράγουν τις σελίδες του AO3 και τις προβάλλουν στους χρήστες.
 • Προηγουμένως, $100.000 είχαν προβλεφθεί για τις υπηρεσίες εργολάβων. Ωστόσο, ο έλεγχος, η διόρθωση προβλημάτων και οι μικροαλλαγές για την αναβάθμιση του Elasticsearch διήρκησαν αρκετά περισσότερο από το αναμενόμενο, έτσι φέτος είχαμε λιγότερο χρόνο από όσο ελπίζαμε για να συγχωνεύσουμε τον κώδικα που γράφτηκε από τους εργολάβους με τη δική μας βάση κώδικα. Συνεπώς, επιλέξαμε να μην αναθέσουμε άλλες εργασίες σε εργολάβους και να επικεντρωθούμε στην εγκατάσταση του κώδικα για τον οποίον είχαμε ήδη πληρώσει και εκείνου που είχαν ήδη υποβάλει οι εθελοντές μας.

Fanlore

Έχουν ξοδευτεί $5.277,80 και απομένουν $2.612,97

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 31 Αυγούστου 2018, έχουν ξοδευτεί $5.277,80 από τα συνολικά $7.890,77 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα του Fanlore αφορούν κυρίως στο μερίδιό του από τα έξοδα αγοράς διακομιστών, συντήρησης και συντοπισμού, αλλά και στο κόστος των σχετικών αδειών και διαδικτυακών τομέων του Fanlore (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Transformative Works and Cultures – TWC (Μετασχηματιστικά Έργα και Κουλτούρες)

Έχουν ξοδευτεί $2.520,54 και απομένουν $3.420,99

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 31 Αυγούστου 2018, έχουν ξοδευτεί $2.520,54 από τα συνολικά $5.941,53 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα του TWC αποτελούνται από το μερίδιό του από τα έξοδα για τους διακομιστές, όπως και από το κόστος για την έκδοση και τον αποθηκευτικό χώρο του περιοδικού (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).
 • Φέτος, η φιλοξενία των τευχών του TWC θα μεταφερθεί εκτός των εγκαταστάσεων μας σε μια εταιρεία με ειδίκευση στη διαχείριση του λογισμικού ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιεί το περιοδικό, με ετήσιο κόστος $1.500. Προβλέπονται επίσης $1.000 για τις μετακινήσεις προκειμένου να μιλήσουμε στο συνέδριο Σπουδών που Σχετίζονται με τους Θαυμαστές τού 2018.

Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες)

Έχουν ξοδευτεί $540,72 και απομένουν $468,42

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 31 Αυγούστου 2018, έχουν ξοδευτεί $540,72 από τα συνολικά $1.009,14 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα της φετινής χρονιάς για τις Ανοιχτές Πόρτες αποτελούνται από τα κόστη φιλοξενίας, αντιγράφου ασφαλείας και διαδικτυακών τομέων των αρχείων που εισήγαγαν στο AO3 οι Ανοιχτές Πόρτες (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Legal Advocacy (Νομική Υπεράσπιση)

Έχουν ξοδευτεί $2.670,02 και απομένουν $0

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 31 Αυγούστου 2018, έχουν ξοδευτεί $2.670,02 από τα συνολικά $2.670,02 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα της Νομικής Υπεράσπισης αποτελούνται από τα τέλη υποβολής εγγράφων και τα έξοδα μετακίνησης για συνέδρια και ακροάσεις. Τον Ιανουάριο ξοδεύτηκαν $1.500 για να καταβληθεί το τέλος για μια Διαφωνία Ονομασίας Τομέα στον WIPO (Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας), επειδή κάποιος καταχώρησε μια διεύθυνση διαδικτυακού τομέα πολύ παρόμοια με εκείνη του AO3 (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Συνεδριακή Προβολή

Έχουν ξοδευτεί $50,00 και απομένουν $0

Συγκέντρωση Χρημάτων

Έχουν ξοδευτεί $13.446,80 και απομένουν $14.100,00

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 31 Αυγούστου 2018, έχουν ξοδευτεί $13.446,80 από τα συνολικά $27.546,80 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα της συγκέντρωσης χρημάτων περιλαμβάνουν τα τέλη συναλλαγών που χρεώνουν οι εξωτερικοί μας επεξεργαστές πληρωμών για κάθε δωρεά, την αγορά και την αποστολή ευχαριστήριων δώρων, όπως και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη φιλοξενία τής βάσης δεδομένων των μελών του OTW και την καταγραφή της επικοινωνίας με δωρητές και πιθανούς δωρητές (δείτε τα έξοδα της συγκέντρωσης χρημάτων).

Διοίκηση

Έχουν ξοδευτεί $39.285,43 και απομένουν $9.313,15

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 31 Αυγούστου 2018, έχουν ξοδευτεί $39.285,43 από τα συνολικά $48.598,58 για αυτό το έτος.
 • Τα διοικητικά έξοδα του OTW περιλαμβάνουν τη φιλοξενία της ιστοσελίδας μας, τα εμπορικά σήματα, τους διαδικτυακούς τομείς, την ασφάλεια, τις φορολογικές δηλώσεις, τον έλεγχο των οικονομικών εκθέσεων, όπως επίσης και τα εργαλεία επικοινωνίας και λογιστικής (δείτε όλα τα διοικητικά έξοδα).

Έσοδα 2018

Έσοδα OTW: Δωρεές εκστρατείας Απριλίου: 36,5%. Δωρεές εκστρατείας Οκτωβρίου: 36,4%. Δωρεές εκτός εκστρατειών: 22,4%. Δωρεές από εταιρικά προγράμματα ισόποσης δωρεάς: 4,2%. Έσοδα από τόκους: 0,1%. Δικαιώματα: 0,4%

 • Το OTW στηρίζεται πλήρως από τις δωρεές σας—σας ευχαριστούμε για τη γενναιοδωρία σας!
 • Κάθε χρόνο λαμβάνουμε την πλειονότητα των δωρεών μας κατά τη διάρκεια των εκστρατειών για συγκέντρωση χρημάτων τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο, οι οποίες συνολικά αντιστοιχούν στο 73% περίπου των εσόδων μας για το 2018. Λαμβάνουμε επίσης δωρεές μέσω εταιρικών προγραμμάτων ισόποσης δωρεάς, από δικαιώματα, το Amazon Smile και το πρόγραμμα PayPal Giving Fund, το οποίο χορηγεί δωρεές από προγράμματα όπως το Humble Bundle. Αν θέλετε να μας υποστηρίξετε ενώ κάνετε τις αγορές σας σε αυτές τις ιστοσελίδες, παρακαλούμε επιλέξτε το "Organization for Transformative Works" ως τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό της προτίμησής σας!
 • Λόγω της γενναιοδωρίας σας τα περασμένα χρόνια, έχουμε ένα αρκετά καλό αποθεματικό, το οποίο σκοπεύουμε να κρατήσουμε για περίπτωση ανάγκης. Η Επιτροπή Οικονομικών και το Διοικητικό Συμβούλιο του OTW επέλεξαν ένα συντηρητικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, αρχικά για ένα μικρό μέρος των κεφαλαίων μας, το οποίο δε θα θέσει σε κανέναν κίνδυνο την αρχική επένδυση. Αυτή η ενέργεια θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και καιρό και είμαστε χαρούμενοι που έχουμε σε εφαρμογή μια σταθερή πολιτική όσον αφορά στην επένδυση και στη χρήση του αποθεματικού μας.
 • Το αποθεματικό θα βοηθήσει επίσης ως ενίσχυση τις χρονιές που σχεδιάζουμε αγορές μεγαλύτερες από τις συνηθισμένες. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, έχουμε ήδη αντικαταστήσει το παλιό υλισμικό των διακομιστών και χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε χρήματα από το αποθεματικό για την αγορά των διακομιστών. Παρόλα αυτά, με τα έσοδα του υπόλοιπου έτους, τα οποία περιλαμβάνουν την εκστρατεία του Οκτωβρίου, το καθαρό ποσό που χρησιμοποιήθηκε από το αποθεματικό μας θα πρέπει να είναι $30.000.
 • Μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί $213.449,59 (ως τις 31 Αυγούστου 2018) και $356.775,34 προβλέπονται να ληφθούν μέχρι το τέλος του έτους.

Έχουν δωρηθεί $213.499,59 και απομένουν να δωρηθούν $143.275,75

Έχετε απορίες;

Αν έχετε απορίες σχετικά με τον προϋπολογισμό ή με τα οικονομικά του OTW, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Επιτροπή Οικονομικών. Θα οργανώσουμε επίσης μια ανοικτή διαδικτυακή συζήτηση για να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις σας. Ωστόσο, αυτή η συζήτηση θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου στα αγγλικά. Η αγγλική εκδοχή της παρούσας ανάρτησης διαθέτει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πότε θα διεξαχθεί η συζήτηση και το πώς να λάβετε μέρος.

Θα ενημερώσουμε αυτήν την ανάρτηση προσθέτοντας έναν σύνδεσμο για τον χώρο όπου θα διεξαχθεί η συζήτηση λίγες ώρες πριν την προκαθορισμένη ώρα. Ελάτε να συζητήσετε μαζί μας και φέρτε μαζί τις ερωτήσεις σας!

Για να κατεβάσετε τον ενημερωμένο προϋπολογισμό του OTW για το 2018 σε μορφή λογιστικού φύλλου, παρακολούμε ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο.


Το OTW είναι ο μη κερδοσκοπικός, μητρικός οργανισμός πολλών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του AO3, του Fanlore, των Ανοιχτών Πορτών, του TWC και της Νομικής Υπεράσπισης του OTW. Είμαστε ένας οργανισμός που διοικείται από θαυμαστές, στηρίζεται εξ ολοκλήρου σε δωρεές και στελεχώνεται από εθελοντές. Ανακαλύψτε περισσότερα για εμάς στην ιστοσελίδα του OTW. Για να μάθετε περισσότερα για τους εθελοντές-μεταφραστές μας, που μετέφρασαν αυτήν την ανάρτηση, μεταβείτε στη σελίδα τής Μεταφραστικής Επιτροπής.