AO3 News

Post Header

Published:
2018-06-06 12:19:59 -0400
Original:
Upcoming changes to the search & filter functionality
Tags:

Ang aming pag-upgrade sa search engine na inanunsyo noong nakaraan ay hindi lamang magbibigay nang lubos na kinakailangang pagpapatibay, kundi magdadala rin ng nakakasabik na pagbabago kung paano ka maghanap, magsala, at mag-browse ng mga katha at mga palatandaan sa Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan)! Ang mga pagbabagong ito ay mula sa pagbago sa kasalukuyang pag-andar nito para maging mas madali para sa tagagamit hanggang sa pagdagdag ng panibagong mga pagpipilian at pag-oberhol ng mga kasalukuyang tampok. Umaasa kaming matutuwa kayo sa mga pagbabagong ito sa paano ka maghanap ng mga bagong mga bagay na babasahin, titignan o papakinggan!

Paghahanap ng katha at pagsasala

Sa mga nakalipas na taon, nagpadala kayo ng maraming mga suhestiyon para mapabisa ang paghahanap ng katha at pagsasala, at bilang mga kapwa tagagamit ng AO3, kami'y nasasabik na makapagpatupad ng ilan sa mga ito!

 

Prebiyu ng bagong mga pagsasala ng katha.

Detalye ng bagong mga salaan ng katha, na nakatuon sa di pagsama ng tag, pangangasiwa ng mga crossover, status ng pagkakumpleto, at bilang ng salita. Ang buong screenshot (naka-link) ay nagpapakita ng buong listahan ng mga uri ng tag na isasama o tatanggalin, at karagdagang mga pagpipilian katulad ng nasasaklaw na panahon at wika ng katha.

 

 • Salaing Tatanggalin: Ngayon ay maaari ka nang sumala ng mga bagay paalis sa listahan ng mga katha, kaparehas kung paano mo sila maaaring salain upang maisama sila: ilagay lamang ang kanilang pangalan sa patlang para sa "Other tags to exclude" (Ibang mga tag na tatanggalin) o piliin sila mula sa listahan ng mga pinakasikat na mga tag. Ito marahil ang tampok na pinakahinihiling sa amin ng karamihan, at sa tingin namin, ang aming solusyon ay pinagsama ang pamilyaridad, kabagayan, at aksesibilidad. Ang mga bagong patlang ay maaari pa lamang gamitin sa mga salaan para sa ngayon, pero maaari mo pa ring gamitin ang lumang paraan ng pagtatanggal ng tag sa pahinang Work Search (Maghanap ng Katha) -- babaguhin namin ang itsura niyon sa madaling panahon!

 • Mga Crossover: Maaari ka na ring maghanap ng mga crossover, o piliing tanggalin ang mga ito. Nangangahulugan ang mga crossover dito bilang mga katha na may dalawa o higit pang mga di magkaugnay na mga fandom tag, depende sa pagka-wrangle ng mga tag.

 • Status ng Katha: Noon, maaari mong piliing ipakita ang mga kumpletong katha lamang. Ngayon maaari mo na ring hanapin ng mga pawang katha na kasalukuyang kinukumpleto, kung gusto mo ng ganoon.

 • Petsa ng Huling Pagbago: Para limitahan ang iyong resulta sa sa mga kathang naipaskil o na-update sa partikular na pagitan ng panahon, ang mga salain ay mayroon na ring pilian ng petsa na tutulong sayong mamili ng simula at dulong panahon para sa iyong paghahanap.

 • Bilang ng Salita: Panghuli, nagdagdag kami ng payak na paraan upang maghanap ng mga katha na may partikular na mga sinasaklaw na bilang ng salita. \o/

Lahat ng mga pipiliin mo sa sidebar para sa pagsasala ay magpapatuloy upang paliitin ang bungkos ng resulta (ibig sabihin, pagsasala gamit ang AT), hindi kagaya ng pagdaragdag ng katha na maaaring may isa o higit pa ng mga napiling katha (ibig sabihin, pagsasala gamit ang O).

Paghahanap at pagsasala ng Bookmark

Sa lumang code ng pag-bookmark, ang mga pagbabago sa pag-wrangle ng mga malalaking tag ay nagpapabigat sa mga server ng AO3. Sa kabutihang palad, ang Elasticsearch 6 ay nagbibigay ng mas mabuting paraan upang pangasiwaan ang mahigit sa 74 milyon (!) naming mga bookmark, kaya masaklaw ang ginawa naming pagsulat muli ng code. Ngunit, bilang dagdag sa pagbibigay ng bagong mga salaang pantanggal, kinailangan din naming gumawa ng ilang pagbabago sa paghahanap, pag-browse, at pagsasala ng mga bookmark.

 

Prebiyu ng bagong pagtatala ng bookmark.

Isang pinaikling listahan ng mga bookmark, lahat sa parehas na katha, nakalista sa ilalim ng tag ng Veronica Mars. Ang buong screenshot (naka-link) ay nagpapakita ng lima sa mga pinakabagong bookmark ng katha, kasama ng mga tala at tag ng nag-bookmark, at isang link para makita ang lahat ng mga bookmark.

 

 • Binagong disenyo ng talaan ng bookmark para sa mga tag at koleksiyon: Hindi na kinakailang mag-scroll pa lagpas ng daan-daang mga bookmark para sa kaparehas na sikat na katha o serye kung ang tinitignan mo ay ang mga bookmark sa koleksiyon o sa tag -- bawat naka-bookmark na aytem ay ngayo'y ililista na lamang ng isang beses, kasama ang mga detalye ng limang pinakabagong bookmark sa ilalim nito. (Kung ang aytem ay may higit pa sa limang bookmark, magkakaroon ng link para sa "All Bookmarks" (Lahat ng Mga Bookmark) para makita mo pa ang mga iba.) Ang mga pahina para sa bookmark ng mga tagagamit at ang mga resulta ng Paghanap ng Bookmark ay ililista pa rin ang mga bookmark katulad nang paano inililista ang mga ito noon.

 • Mga tag ng nag-bookmark: Sa bagong code, ang paggamit ng tag na "Angst" sa bookmark ay hindi na magdaragdag ng aytem na iyon sa pahina ng bookmark para sa "Angst," at hindi rin maisasama ito sa resulta kung sinala ang isang listahan ng bookmark para sa Additional Tag (Karagdagang Tag) na "Angst." Ngayon, kung gusto mong makita ang lahat ng may tag ng nag-bookmark na "Angst," kinakailangan mong gamitin ang patlang para sa "Bookmarker's tags" (Mga tag nang nag-bookmark) sa pahina ng Bookmark Search (Paghanap ng Bookmark).

  Kung gumamit ka ng mga tag para sa pansariling sistema ng pag-gagrado o mga paalalang magkomento sa isang kathang naka-bookmark, halimbawa, maaari mo pa ring salain ang iyong mga bookmark tulad ng dati! Mayroon ding mga "Bookmarker's tags" na checkbox at autocomplete na patlang sa mga pahina ng bookmark para sa koleksiyon at mga tag.

 • Paghahanap ng mga bookmark: Maaari pa ring makapaghanap ng mga bookmark, ngunit dahil sa mga ipinatupad naming pagbabago sa paggana, kinailangan kaming hatiin ang paghahanap sa dalawang patlang: isa para sa impormasyon tungkol sa mga aytem na naka-bookmark (hal. tag ng katha, pamagat, at buod) at isa sa mga impormasyon tungkol sa mga bookmark mismo (hal. tag ng nag-bookmark at mga tala).

 

Prebiyu ng bagong salaan ng bookmark.

Detalye ng bagong salaan ng bookmark, ipinapakita ang mga pagpipilian nang mga tag na tatanggalin sa katha at mga tag na idinagdag ng nag-bookmark. Ilan sa mga karagdagang pagpipilian ay ang patlang para sa paghana ng katha at impormasyon tungkol sa bookmark, at mga checkbox upang maghanap lamang sa mga rec o mga bookmark na may tala. Ang buong screensot (na ipinapakita lahat ng mga tag na puwedeng salain) ay naka-link.

Paghahanap ng tao

Ngayo'y maaari ka nang makahanap ng mga kapwa tagagamit na gumawa ng katha sa mga paborito mong mga fandom! \o/ Ang bagong patlang para sa "Fandom" sa aming form para sa People Search ay magbibigay-suhestiyon ng mga canonical na tag habang ikaw ay nagtitipa, kaya hindi mo na kailangang mag-alala kung tama ang inilagay mong pangalan ng fandom. Mas maraming fandom ang ilagay mo, mas madaling matukoy ang hinahanap mo mula sa grupo ng mga resulta.

 

Prebiyu ng bagong paghahanap ng mga tao.

Ang bagong form para sa People Search, nakatuon sa paghahanap ayon sa fandom. Ang sagisag-panulat na testy ay may 970 na mga katha at 66 na mga bookmark, kabilang ang 1 katha para sa fandom na hinanap. Dagdag pa riyan, maaari ring humanap batay sa username o laman ng profile.

 

Para palitawin ang iyong sagisag-panulat sa mga resulta ng paghahanap, maaari mong sundin ang mga direksiyon ukol sa pag-edit ng sagisag-panulat para magdagdag ng maikling lagom at larawan. (Maaari ka ring maglagay sa iyong account profile ng mga link at impormasiyon tungkol sa iyong sarili, at iyong fannish na kasaysayan, patakaran tungkol sa mga kathang mapag-iba, o presensiya sa social media, na siyang nakasaad sa aming Profile FAQ.)

Mga limitasyon

Kahit ang mga makabagong search engine tulad ng Elasticsearch ay may mga banayad na limitasyon sa bilang ng mga ipinapakitang resulta ng paghahanap (sa pamamagitan ng pagpapakita ng error), maaari ka lamang makatingin ng hanggang 5,000 na pahina sa isang panahon, o mga 100,000 na katha o mga bookmark.

Ngunit huwag kalimutan ang form para sa Work Search ay hinahayaan kang baguhin kung paano ang pagkakaayos ng mga resulta. Kaya kung gusto mong maakses ang mga pinakalumang mga katha sa fandom — na siyang hindi makikita sa unang 100,000 na resulta sa isang malaking fandom -- maaari mong ayusin ayon sa Date Updated in Ascending order (Petsa ng Pag-update mula sa Pinakaluma) upang masiguradong makuha mo ang mga resultang hinahanap mo! (Para ayusin ang na-filter na listahan ng mga katha, gamitin ang sort:>posted sa patlang na “Search within results”.)

Ilang mga bagay na maaaring subukan

Kapag maaari nang magamit ng bawat isa ang bagong paghahanap, narito ang ilang suhestiyon para malaman ang mga bagong pagpipilian:

 • Rating: Para sa listahan ng mga katha na naka-markang General Audiences (Pang-madla) o Teen and Up (Kabataan pataas), huwag mamili ng rating na isasama -- sa halip, i-tsek ang "Explicit" (Tahasang nilalaman), "Mature" (Para sa may-edad), at "Not Rated" (Hindi rated) na tatanggalin, at ang lahat ng mga nasa resulta ay safe for work! (Maaari mong baligtarin para sa iyong babasahin sa gabi.)

 • Bilang ng Salita: Para makuha mo ang lahat ng aktwal na mga drabble sa iyong napiling fandom, ilagay ang 100 sa parehas na mga patlang na "From" (Mula) at "To" (Hanggang). (#DrabblePurist)

 • Mga Crossover: Isa ka bang malaking tagahanga ng mga kathang canon-verse? Maaari mong tanggalin lahat ng AU sa pamamagitan ng pagtanggal ng "Alternate Universe" na tag, at mga crossover at fusion sa pamamagitan ng pagpili ng "Exclude crossovers" (Tanggalin ang mga crossover) na pagpipilian.

 • Date: Gumagawa ng listahan ng mga paborito mong podfic ng 2017? Magtungo sa Podfic tag at ilagay ang 2017-01-01 at 2017-12-31 sa mga patlang na "From" at "To" sa ilalim ng "Date Updated" (Petsa ng Pag-update), upang maalala mo!

 • Status: Nabasa mo na ang lahat ng kumpletong katha para sa bagong bago mong OTP? Nilaktawan mo ba ang lahat ng mga kathang kinukumpleto pa lamang, dahil kailangan mo ng happy ending ngayon na? Wala nang mabasa? Subukang i-tsek ang "Only incomplete works" (Mga di kumpletong katha lamang) para makita muli ang mga iyon!